Projekt i budowa domu na własną rękę

Przed rozpoczęciem budowy własnego domu, warto zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi oraz zgromadzić wszystkie potrzebne do budowy dokumenty.

Działka z przeznaczeniem budowlanym
Oczywiście musimy mieć odpowiedni teren, czyli działkę na której postawimy nasz wymarzony dom. Przy wyborze działki należy się upewnić, czy będą prowadzone w przyszłości jakiekolwiek prace wokół działki, czy jest odpowiedni dojazd, czy działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ma ona przeznaczenie budowlane wówczas procedura będzie dość prosta. Wystarczy wypełnić wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasza działka znajduje się na terenie, który nie posiada takiego planu, wówczas musimy zwrócić się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. Taki wniosek składamy w Wydziale Architektury.

Pozwolenie
Wniosek o wydanie warunków dostawy mediów składamy w zakładzie gazowym, wodno-kanalizacyjnym i energetycznym. Otrzymanie dokumentacji warunków technicznych dostawy mediów jest równoznaczne z pozwoleniem na przyłączenie wody, gazu, prądu i kanalizacji.

Projekt
Projekt domu to kolejny dokument, który stanowi podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Możemy wykupić gotowy projekt bądź zwrócić się do architekta o wykonanie projektu indywidualnego. Te drugie rozwiązanie jest zawsze nieco droższe. W takim projekcie powinna znaleźć się mapa z oznaczeniami granic, usytuowania oraz obrys planowanych obiektów budowlanych, czy np.sposób odprowadzenia ścieków.

Budowa domu
Możemy przystąpić do budowy domu, jednak przed rozpoczęciem prac budowlanych musimy zatrudnić kierownika budowy. Kierownik musi podpisać stosowne oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W takim dokumencie znajduje się potwierdzenie przejęcia obowiązków kierownika budowy.