Parterowe domy pasywne

Koncepcja domu pasywnego jest coraz bardziej znana w Polsce jak i w Europie. Zakłada ona stworzenie w budynku takich warunków, które umożliwią w maksymalny sposób zaoszczędzić energię. Za parterowe domy pasywne uważa się takie budynki, w których dla zapewnienia komfortu cieplnego jednego mieszkańca nie zużywa się więcej niż 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni użytkowej. Uzyskanie takiej oszczędności energii jest możliwe poprzez wykorzystanie takich źródeł ciepła, które w tradycyjnych domach nie były brane pod uwagę. Źródłem ciepła mogą być sami mieszkańcy, różne używane przez nich sprzęty i urządzenia elektryczne, energia słoneczna lub ciepło uzyskane z urządzeń wentylacyjnych.
Budowa parterowych domów pasywnych wymaga świadomego zastosowania nowoczesnych technik ogrzewających straty ciepła i jego pozyskiwania z wnętrza budynku już w fazie projektowania budynku. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na dobranie odpowiedniej izolacji termicznej ścian i stropów, która zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku. Niemniej ważne jest dobranie okien wykonanych z ciepłych profili i niskoemisyjnych szyb. Koniecznie trzeba wyeliminować powstawanie mostków termicznych. Trzeba właściwie zaprojektować instalację wentylacyjną i kanalizacyjną. W fazie projektu trzeba uwzględnić rozmaite możliwości pozyskiwania energii słonecznej, poprzez właściwe usytuowanie budynku względem stron świata, odpowiedni dobór rozmiaru i rodzaju oszklenia, należyte rozmieszczenia pomieszczeń w budynku w zależności od temperatury wymaganej dla funkcji jaką mają spełniać.
Aby ograniczyć w przyszłości wydatki na ogrzanie domu trzeba zainwestować w ciepłe, szczelne zewnętrznie ściany. Najczęściej ociepla się je wełną mineralną lub styropianem. Warto kupować materiały od jednego producenta. Innowacyjne rozwiązania stosowane w budynkach pasywnych są stosunkowo drogie na etapie inwestycyjnym, ponieważ stosuje się nowe zaawansowane technicznie systemy i urządzenia. Jednak w przyszłości taka inwestycja wielokrotnie się zwróci w postaci zaoszczędzonych pieniędzy na ogrzaniu domu.