Adaptacja Gotowego projektu

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, gdy się klient, który kupił projekt gotowy projekt domu. Chciałby go złożyć do Urzędu, ażeby zyskać pozwolenie na budowę. Urzędnik odsyła go z niczym informując, że powinno się wykonać adaptację projektu do działki.
To idealny moment na wprowadzenie wszelkich zmian w projekcie, dzięki którym dom w większym stopniu będzie spełniał oczekiwania inwestorów i nabierze indywidualnego charakteru.

Adaptacja gotowego projektu. Z czym to się wiąże?

Najlepiej, jeśli nad adaptacją zastanowimy się przed wizytą w urzędzie. Przed dołączeniem upatrzonego projektu domu do wniosku o pozwolenie na budowę powinno się przeprowadzić jego adaptację, zatem przystosowywać fundamenty do rodzaju gruntu na działce budowlanej a także ustalić poziom rzędnej parteru w stosunku do poziomu działki. Na tym etapie budowy inwestorzy mają także możliwość wprowadzenia poprawek, aby dom lepiej spełniał ich oczekiwania i był bardziej funkcjonalny.

Jakie zmiany projektowe najczęściej wprowadzają polscy inwestorzy?

Najpopularniejsze zmiany w projekcie gotowym to zmiana materiału elewacyjnego, podwyższenie ścianki kolankowej, przestawianie ścian działowych, dołożenie okien bądź zmiana ich wymiarów. Dla inwestorów liczy się przede wszystkim wygląd.

W ramach adaptacji należy wykonać następujące czynności
- naniesienie zmian w projekcie gotowym; które oznacza się zawsze kolorem czerwonym.
- przygotowanie projektu zagospodarowania terenu dla naszej działki, wraz z częścią opisową i zestawieniem dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o decyzję na pozwolenie na budowę - projektu budowlanego;
- określenie warunków posadowienia budynku oraz jego kategorię, na podstawie obowiązkowych badań geotechnicznych gruntu;
- dostosowanie projektu domu do obowiązujących warunków zabudowy, lub planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieco indywidualizmu…

Adaptacja projektu to doskonałe rozwiązanie dla inwestorów, których nie stać na zakup projektu domu na indywidualne zamówienie. Dzięki adaptacji istnieje możliwość personifikacji gotowego projektu do własnych potrzeb.