Domy nowoczesne i Feng Shui

Konsultanta Feng Shui, w pewnych sytuacjach możemy porównać do krawca, który szyje klientowi drogi smoking na wystawną biznesową kolację. Taka sytuacja zachodzi wówczas, kiedy konsultant ma przygotować dla klienta energetyczny projekt jego przyszłego domu, chodzi oczywiście o domy nowoczesne.

Z założenia jest to projekt energetyczny, lecz w końcowym etapie nabiera namacalnej formy w postaci gotowego projektu architektonicznego. Pierwsza sprawa, jaką należy się zająć to wybór działki pod przyszły dom. Jeśli posiadamy już działkę, to staramy się ją tak zagospodarować, aby dom, który ma na niej stanąć, był jak najlepiej zlokalizowany. Jeśli nie mamy jeszcze działki to sytuacja jest na tyle korzystna, że posiadamy wybór, czyli możemy wybrać taką, jaka nam pasuje do naszej konkretnej inwestycji. Jeśli przystępujemy do wyboru działki to powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby działka ta nie była zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza, szpitala, więzienia, szkoły, wysypiska śmieci, bardzo ruchliwej trasy czy lotniska. Należy zdecydowanie unikać miejsc o charakterze skrajnego Yin lub skrajnego Yang, ponieważ może to wpływać zdecydowanie negatywnie na cały dom i oczywiście jego mieszkańców. Przyjmuje się, ze kształt działki powinien być prostokątem lub kwadratem, ale najważniejszym jest, aby jej powierzchnia umożliwiła nam postawienie domu w taki sposób, aby mieć jak największą możliwość ingerencji w teren wokół naszego domu nowoczesnego. Umożliwi nam to późniejsze kształtowanie form zewnętrznych we własnym zakresie i według naszych indywidualnych potrzeb. Nie jesteśmy wtedy uzależnieni od naszych sąsiadów i kształtujemy warunki zewnętrzne według naszych potrzeb, co jest bardzo istotne i podnosi komfort życia.

Samo postawienie domu jest wykonywane tak, aby uzyskać jak najlepszy wykres energetyczny, czyli taki, który będzie sprzyjał wszystkim domownikom. Wiadomo, że trudno będzie dogodzić wszystkim w jednakowym stopniu, ale Feng Shui to też szkoła kompromisu. W każdym razie można wtedy „pokręcić” domem oraz zaprojektować jego układ tak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.