Domy energooszczędne - dlaczego warto je budować?

Połączenie nowoczesności z ekologią daje efekty w postaci czegoś takiego, jak domy energooszczędne. Aby sprawnie spełniały one swoją funkcję, a inwestycje przynosiły zadowalający zwrot, cały proces inwestycyjno-budowlany musi być przemyślany i konsekwentnie realizowany.

Architektura energooszczędna kojarzy się w powszechnym odczuciu z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy. Wciąż jeszcze niewiele osób posiada świadomość, że współczesne biurowce, centra handlowe oraz osiedla mieszkalne budowane są z dużą dbałością właśnie o środowisko naturalne, często zgodnie z wymaganiami wyśrubowanych norm ekologicznych zakładanych przez Unię Europejską.

Ważnym kryterium przy wyborze lokalizacji jest bliskość środków transportu publicznego. Wierzymy, że w przyszłości transport publiczny będzie odgrywał dominującą rolę i dlatego szybki dojazd do lotniska, autostrad oraz dogodny dostęp do środków komunikacji publicznej i kolei miejskiej jest dla nas pierwszoplanowy przy wyborze lokalizacji. Warto zatem myśleć przyszłościowo przy wyborze działki budowlanej pod nasz dom energooszczędny.

Kolejny krok to przygotowanie projektu domu energooszczędnego biorącego pod uwagę oczywiście zastane relacje przestrzenne. Forma budynku powinna doskonale wpisywać się w otoczenie, być atrakcyjna wizualnie. Musi także pomieścić potrzebne funkcje w sposób zaplanowany i logiczny, tak aby przestrzeń była wygodna i przyjemna w użytkowaniu przez domowników. Budynek energooszczędny jest ekologiczny i pasywny. Wszystko ma znaczenie: kształt bryły, przekroje przegród, ilość i usytuowanie otworów okiennych oraz przeszkleń, rodzaj surowców izolacyjnych, efektywność instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także wentylacyjnej oraz oczywiście niezbędny systemy odzyskiwania ciepła.

Projekt przygotowuje interdyscyplinarny zespół składający się z architektów, konstruktorów i specjalistów od instalacji. Tylko tak złożona grupa fachowców wie, jakie warunki powinien spełniać taki projekt, aby został zaakceptowany. Akceptacja projektu domu jest niezbędnym warunkiem jego budowy.