Budowa domu - jak to się robi?

Budowa domu to bardzo wiele elementów, o których należy bezwzględnie pamiętać. Przed rozpoczęciem budowy domu, trzeba jeszcze załatwić mnóstwo formalności związanych z wyborem oraz adaptacją projektu domu. Adaptacja może trwać nawet kilka miesięcy, ponieważ składa się ona z kilku etapów. Na początku trzeba wyrysować projekt domu i przyłączy instalacyjnych na mapie w skali 1:500 lub w skali 1:1000. W dalszej kolejności trzeba wykonać opis do projektu zagospodarowania i wyliczeń powierzchni terenu, a potem dołączyć wymagane opinie, oświadczenia, warunki techniczne, a także oświadczenia. Adaptacja projektu musi odbyć się zgodnie z ustalonymi przepisami prawnymi, ponieważ jeśli w czasie trwania budowy wynikną jakieś niejasności, to wtedy budowa może zostać wstrzymana. Przykładowo ściany budynku muszą znajdować się w określonej odległości o granic działki czy innych zabudowań. Warto także sprawdzić, co na temat stawiania domów mówi plan zagospodarowania przestrzennego, bywa, że określa, iż na konkretnym terenie możliwe jest budowanie jedynie domów parterowych, nie można stawiać domów piętrowych. Wtedy do tych wymagań należy dostosować projekt. Projektant, który dokonuje adaptacji domu musi mieć do tego wszelkie uprawnienia gdyż to on w pełni odpowiada za ten projekt i podpisuje się, jako autor adaptacji domu do konkretnej działki. Jego zadaniem jest zadbanie o wszystkie szczegóły, aby były jak najlepiej dopasowane i spełniały wszystkie prawne wymagania. Oczywiście projekt musi także spełniać wymagania inwestora, czyli jego przyszłych właścicieli, którzy będą w nim mieszkali. Dlatego wszelkie prace z tym związane rozpoczyna się właśnie od określenia potrzeb i wymagań klienta, który zgłasza się do projektanta. Dzięki temu może on wykonać powierzone mu zadanie znacznie szybciej i w taki sposób, aby nie trzeba było dokonywać w nim żadnych poprawek.