Projekt zagospodarowania działki

W przypadku, gdy inwestor wybierze katalogowy projekt domu, już podczas adaptacji projektu wykonuje się plan zagospodarowania działki. Jest on niezbędny podczas starania się o pozwolenie na budowę, gdyż należy go złożyć do urzędu razem z projektem domu.
Projekt zagospodarowania działki składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi rysunek. Jest to nic innego jak kopia mapy zasadniczej, na której zostały naniesione granice posesji i kierunki względem stron świata. Projektant dodatkowo musi uwzględnić na niej położenie przyszłego domu, ale również wszystkich elementów budowlanych czy zielonych. A więc nie można zapomnieć o drogach dojazdowych i ścieżkach komunikacyjnych, terenach zielonych i zadrzewionych, umiejscowieniu garażu, schowków na narzędzia, kompostowników, śmietników i szamba, jeśli działka nie jest zaopatrzona w kanalizację.
Na drugą część projektu zagospodarowania działki składa się opis, który obejmuje projekt domu i ewentualne wpisy działki w rejestrach. Poza tym, nie można zapomnieć o zestawieniach powierzchniowych każdej ze stref na działce, a więc: mieszkalna, dojazdowa, garażowa, zielona i inne. Jeszcze przed planowaniem budowy i wizytą u architekta, należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy. Trzeba być świadomym, że nie każdy dom można postawić wszędzie. Dopiero na podstawie tego dokumentu można udać się do biura projektowego, gdzie wykona się odpowiednie schematy. Jednak gotowy projekt będzie można wykonać dopiero po zaktualizowaniu mapy zasadniczej przez geodetę.
Warto pamiętać, że najbardziej optymalnie jest budować dom na osi północ - południe, gdzie droga prowadząca na posesję znajduje się od strony północnej. Ogród i salon skierowany na południu pozwoli na wspaniałe oświetlenie najczęściej wykorzystywanych pomieszczeń. Jeśli warunki zabudowy pozwolą, warto okna umiejscowić z trzech stron działki, a od frontu umiejscowić garaż czy kuchnię, która ze względu na swoje przeznaczenie i tak ogrzeje najchłodniejszą część budynku.