Adaptacja projektu

Aby wybudować dom, należy najpierw uzyskać odpowiednie pozwolenie. Do wniosku na pozwolenie budowy należy dołączyć między innymi projekt budowlany. Na tym jednak nie koniec, zazwyczaj bowiem przedłożony projekt wymaga wcześniejszej adaptacji. Co to oznacza? Jakie dokumenty są wymagane do dokonania adaptacji i na czym ona właściwie polega? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu.

Najogólniej mówiąc, adaptacja projektu jest to przystosowanie projektu do warunków panujących na danej działce. Przed projektantem adaptującym stoi zadanie dostosowania rozwiązań zastosowanych i przyjętych przez twórców projektu gotowego do warunków panujących na działce. Bierze się przy tym pod uwagę cechy takie jak np. właściwości gruntu i ukształtowanie terenu. Istotnym punktem jest również sprawdzenie wyliczeń obciążeń konstrukcyjnych. Należy również wykonać opis do projektu zagospodarowania i opis wyliczeń powierzchni terenu. Oprócz tego projektant adaptujący musi nanieść projekt budynku na odpowiednią mapę geodezyjną.

Dokumenty, które są niezbędne do tego, by o przystosowaniu projektu mogła być mowa, to między innymi: badanie geologiczne gruntu, mapa do celów projektowych w skali 1:500, warunki przyłączenia do sieci gazowej, warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji czy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Adaptacji podlegają wszystkie gotowe projekty domów. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: gotowe projekty tworzone są w oparciu o standardowe warunki lokalne działki, mogą więc odbiegać od warunków, jakie na działce panują rzeczywiście. Przystosowanie gotowego projektu domu pozwala na wyeliminowanie problemów, które mogłyby się pojawić podczas budowy, a które związane mogłyby być na przykład z takim a nie innym ukształtowaniem terenu.