Zmiany w projekcie domu, czyli na czym polega jego adaptacja

Gotowy projekt domu, wybrany np. z katalogu pracowni architektonicznej, jest o wiele tańszy od tego, który wykonywany jest na indywidualne zamówienie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że gotowy projekt musi zostać dostosowany do konkretnej działki - co nazywa się adaptacją.

Adaptacja projektu - na czym ona polega?

Aby móc zacząć budowę domu na podstawie wybranego projektu, zawsze trzeba przeprowadzić adaptację tego ostatniego. Takie działania zawsze musi przeprowadzić osoba do tego uprawniona, to znaczy certyfikowany architekt. Na adaptację projektu składa się kilka ważnych części, a przede wszystkim:
- przystosowanie go do konkretnych uwarunkowań działki na której ma stanąć dom,
- dostosowanie projektu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zgodnego z lokalnym prawem),
- ewentualna zmiana usytuowania okien czy ich liczby, nieznaczna zmiana szerokości budynku, użycie innych materiałów do budowy, wprowadzenie zmian w domowych instalacjach.
Już w czasie kupowania gotowego projektu inwestor powinien sprawdzić to, czy i jakie zmiany będzie można w nim wprowadzić. Takie informacje znajdują się zawsze w dokumentacji projektu.

Co obejmuje adaptacja projektu domu?

Jak wspomniane było powyżej, adaptacja projektu polega głównie na przystosowaniu go do warunków konkretnej działki. Pod uwagę bierze się wtedy: jej usytuowanie, odległość budynku od granicy działki, a także to, by projekt spełniał związane z charakterem działki wytyczne w zakresie przyłączenia do instalacji elektrycznej, gazowej i kanalizacji. Dzięki temu do pozwolenia na budowę domu - oprócz projektu - można od razu dołączyć wykonany przez architekta opis techniczny instalacji. Bardzo ważne jest to, że architekt wykonuje adaptację projektu zawsze w zakresie dołączonej do niego dokumentacji. Poprawki i zmiany nie mogą być dowolne, ponieważ każdy gotowy projekt chroniony jest prawami autorskimi. Dokumenty niezbędne do wykonania adaptacji projektu domu to m.in.: dokumentacja projektu gotowego, warunki techniczne przyłącz (elektrycznego, gazowego, wodociągowego, kanalizacyjnego), a także aktualna mapa geodezyjna oraz Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.