Niezbędna adaptacja projektu

Korzystając z katalogowych projektów domu niezbędna jest adaptacja projektu. Ma ona na celu nie tylko zmianę wizerunku budynku według gustu inwestora, ale przede wszystkim dopasowanie domu do warunków panujących na określonej działce.
Podczas adaptacji projektu trzeba wziąć pod uwagę warunki zabudowy uzyskane przez gminę, warunki atmosferyczne i gruntowe panujące na działce oraz jej rozmiary. Projektant musi uwzględnić wysokość gruntów nośnych, wód gruntowych, przemarzania. Również kierunki wobec stron świata. Gmina natomiast może określić minimalne odległości od granicy posesji, czy nawet kąt nachylenia dachu. Jest to bardzo często spotykana adaptacja, która polega na przykład na zmniejszeniu kąta nachylenia z 45 do 30 stopni.
Projekt zagospodarowania działki również należy do fazy adaptacji projektu. W jego ramach trzeba ustalić i określić położenie innych budynków i obiektów na działce, takich jak garaż, schowek na narzędzia, kompostownik czy kosze na śmieci. Również inwestor może we własnym zakresie pozmieniać niektóre detale tak, by dom był jak najbardziej dopasowany do oczekiwań. Mowa tutaj o modyfikacjach, które w żaden sposób nie ingerują w konstrukcję budynku. Możliwa jest więc zmiana technologii budowy, stropów, funkcji pomieszczeń i rozmieszczenia ścianek działowych. Najpopularniejsze są zmiana wyglądu elewacji oraz rozmieszczenie i ilość otworów okiennych i drzwiowych. Biuro projektowe przeprowadzi takie poprawki małym nakładem pracy, a więc i niskim kosztem.
Przed zażyczeniem sobie zmian warto dowiedzieć się o ich ingerencję w całą konstrukcję budynku. Zwykłe przeniesienie schodów wewnętrznych, choć może wydawać się proste, zmienia całkowicie projekt całego domu.
Architekt wykonujący te modyfikacje staje się odpowiedzialny za schemat w równym stopniu co jego twórca. Projekt domu po adaptacji należy razem z projektem zagospodarowania działki oraz opiniami architektów i geodetów złożyć w urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.