Adaptacja projektu

Niezbędną a zarazem podstawową procedurą wykonywaną przez każdego projektanta jest adaptacja projektu. Adaptacja projektu to nie jest nic innego jak dostosowanie go do panujących warunków. Nasi projektanci zgodnie z literą prawa budowlanego przede wszystkim w tym zakresie wykonują projekt zagospodarowania działki. Polega to na tym, że projektant nanosi projektowany dom jednorodzinny oraz wszelkie instalacje na plan działki pilnując, aby wszystko było zgodne z istniejącymi już dociągami wszystkich sieci oraz zgodnie z zaprojektowanymi wjazdami na działkę. Oprócz tego w ramach adaptacji projektu projektant ma obowiązek dokonać wstępnej analizy gruntu i musi tak zaprojektować fundamenty domu, żeby po dwóch latach one się inwestorowi nie rozpadły. W tym celu powinien dokonać badania geologicznego gruntu, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo fundamenty z tego względu, że na nich będzie się opierać cała konstrukcja i na nich będzie się skupiało całe obciążenie są najważniejszym elementem domu. Kolejną rzeczą, jaką powinien zrobić projektant w ramach adaptowania projektu jest dostosowanie więźby dachowej. Jest to ważne ze względu na strefę, w jakiej będzie umiejscowiony dom. Musi być tak dobrana więźba, aby wszystkie obciążenia śniegiem i deszczem w danym terenie nie zagroziły życiu i zdrowiu domowników. Oprócz tego projektant jest zobowiązany, jeżeli dana działka jest klasy I, II lub III do uzyskania decyzji o wyłączeniu jej z produkcji rolnej. W przeciwnym razie dom jednorodzinny nie będzie mógł tam być budowany. Ostatnim elementem jest dostosowanie domu do wymagań inwestora. Jest to tylko a zarazem aż duże wyzwanie postawione projektantowi, ponieważ niektórzy chcą mieć domy tradycyjne, inni energooszczędne a jeszcze inni bardzo luksusowe, ale to już są wewnętrzne ustalenia między projektantem a inwestorem, ważne jest tylko, aby te wymagania inwestorskie mieściły się we wstępnych założeniach projektowych i były zgodne z prawem.