Adaptacja projektu

Planując budowę swojego własnego domu, najpierw wybrać trzeba odpowiedni projekt, który można zakupić w pracowni architektonicznej (zazwyczaj z dość szerokiego katalogu). Należy jednak pamiętać także o tym, że każdy gotowy projekt wymaga adaptacji. Czasem też wprowadza się do niego zmiany, których życzy sobie sam inwestor.

Czym charakteryzuje się adaptacja projektu?

Adaptacja gotowego projektu polega przede wszystkim na tym, że dostosowuje się go do konkretnej działki. Stąd też bardzo często bez jej wykonania po prostu nie otrzyma się pozwolenia na budowę. Wykonanie adaptacji umożliwia realizację projektu na określonej działce - już bez żadnych problemów. Aby na projekcie nanieść odpowiednie zmiany, architekt z pracowni architektonicznej musi sprawdzić i wziąć pod uwagę:
- ukształtowanie terenu,
- nośność gruntu,
- położenie względem stron świata,
- głębokość przymarzania.
Projekt musi zostać zaadaptowany także zgodnie z lokalnymi przepisami oraz z ogólnymi przepisami prawa budowlanego.

Adaptacja projektu domu - co warto wiedzieć?

Poprawki i zmiany na projekt nanieść może jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia projektowe i zaświadczenie mówiące o jej przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. To wybrany architekt będzie bowiem ponosił odpowiedzialność za dany projekt i wszystkie zmiany jakich dokona bez zgody jego autora. Lista możliwych do wprowadzenia poprawek jest jednak zazwyczaj ściśle określona. Inwestor może jednak w czasie osobistych konsultacji proponować własne sugestie, dotyczące np.: wymiany dachu, kwestii termoizolacyjnych, liczby i usytuowania okien albo zmiany koloru elewacji czy ewentualnego poszerzenie budynku. Będzie to wtedy tzw. część nieobowiązkowa adaptacji. Natomiast w części obowiązkowej znaleźć muszą się m.in. elementy takie jak dostosowanie projektu do: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stref obciążeń konstrukcyjnych, a także projekt zagospodarowania działki (wraz z mapą geodezyjną) oraz wszystkie niezbędne pozwolenia.