Adaptacja gotowego projektu

Po wybraniu gotowego projektu domu nie można od razu pójść z nim do urzędu po pozwolenie na budowę. Zanim dopełnimy formalności w urzędzie i uzyskamy pozwolenie na budowę konieczne jest wykonanie adaptacji projektu. Jst to obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dotyczący dokładnego zakresu oraz formy projektu budowlanego. Gotowy projekt domu jest więc w swojej pierwotnej formie do wielokrotnego użytku, a to oznacza, że może być kupowany przez wiele osób. Nie mniej jednak należy go dostosować do wielu czynników. Zaliczamy do nich między innymi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący naszej działki. Oprócz tego adaptacja projektu to przystosowanie do innych składowych takich jak chociażby warunków klimatycznych, rodzaju gruntu i umiejscowienia, oraz kształtu działki. Na czym polega owa adaptacja?Jest to przekształcenie projektu obiektu budowlanego przeznaczonego do wielokotnego zastosowania w projekt architektoniczno – budowlany. Brzmi zawile? To po kolei. Projekt budowlany to szereg składowych, do których zalicza się projekt zagospodarowania działki naniesiony na mapę z uwzględnieniem min. granic, budynków, planowanych inwestycji, pasów zieleni. Dodatkowo powinien być uzupełniony w wymogi energetyczne oraz dane dotyczące współczynników ekologicznych. Gotowy i zaadaptowany projekt domu musi być uzupełniony o oświadczenia wystawione przez dostawców mediów, informujące o możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci. Warto wiedzieć, że adaptacja projektu zawiera część obowiązkową składają są się z dostosowania gotowego projektu domu do stref obciążeń i do decyzji i warunkach zabudowy. Niezależnie od tego czy podobają nam się domy tradycyjne czy też nowoczesne, a korzystamy z gotowych rozwiązań musimy przeprowadzić ten proces przekształcenia projektu. Naturalnie wymaga on środków finansowych, nie mniej jednak nie są one zbyt wysokie i zależą od stopnia trudności oraz ilości wprowadzanych zmian.